II Campionat Vila de Petra

2017-01-07-photo-00000103scrabbles-petrapartida-petrajugada-petrajugada-amb-x-petrapetra-conjuntaDocument4