Xàmpions d’Estiu 2018

 1. Maribel Servera
 2. Antoni Riera
 3. Xisco Truyols
 4. Tomeu Riera
 5. Mateu Xurí
 6. Joan Pascual
 7. Lina Riera
 8. Roger Cosso
 9. Andreu Fuster
 10. Maria Magdalena Matamalas
 11. Sebastià Llodrà
 12. Antoni Alzamora
 13. Antoni Casas
 14. Carles Llull
 15. Maria Josep Carrasco
 16. Victòria Sancho
 17. Pere Grimalt V.
 18. Aina Garcia
 19. Esperança Martí
 20. Antoni Bauçà
 21. Joan Gelabert
 22. Miquela Grimalt
 23. Bel Llull
 24. Macià Ferrer
 25. Joan Llodrà
 26. Jaume Vives
 27. Pasqual Sánchez
 28. Mercè Rojals
 29. Joana Gelabert
 30. Maria Juan
 31. Miquel Morey
 32. Mateu Marcé
 33. Maria Gayà
 34. Patri Vitri
 35. Margalida Rosselló
 36. Cati Sureda
 37. Francesc Vernet
 38. Marta Servera
 39. Jaume Rigo
 40. Andreu Pasqual
 41. Bernat Amer
 42. Rosa Barrientos
 43. Elena Barceló
 44. Sebastiana Mascaró
 45. Miquel Servera
 46. Cristina Duran
 47. Bàrbara Nicolau
 48. Sebastià Sansó