Grups 1a fase

Grup 1

1 Mateu Xurí
2 M. M. Matamalas
3 Maria Gayà
4 Joana Salas
5 Margalida Rosselló
6 Miquel Oliver

Grup 2

1 Antoni Riera
2 Bel Andreu
3 Margalida Bonnín
4 Francesc Vernet
5 Guillem Melis
6 Joan Cabalgante

Grup 3

1 Joan Llodrà
2 Esperança Martí
3 Miquela Grimalt
4 Rosa Barrientos
5 Mateu Mas
6 Jordi Caldentey

Grup 4

1 Joan Pascual
2 Pasqual Sánchez
3 Antoni Bauçà
4 Joana M. Pasqual
5 Sebastiana Mascaró
6 Vincent Truant

Grup 5

1 Maribel Servera
2 Pere Grimalt V.
3 Jaume Vives
4 Maria A. Nadal
5 Guida Llabrés
6 Serafí Lliteres

Grup 6

1 Lina Riera
2 Sebastià Llodrà
3 Bel Llull
4 Maria Antònia Llodrà
5 Jorra Santiago
6 Kica Mas

Grup 7

1 Antònia Riera Salom
2 Roger Cosso
3 Miquel Morey
4 Cati Sureda
5 Marosa Cons
6 Xavi Castelló

Grup 8

1 Tomeu Riera
2 Aina Garcia
3 Joan Gelabert
4 Carles Díez
5 Marta Servera
6 Mar Bel

Grup 9

1 Aina Vicens
2 Xisco Truyols
3 Mateu Marcé
4 Bernat Amer
5 Jaume Rigo
6 Llorenç Carreres