Reglament

Primera fase: tots contra tots en dos grups

Disputen la ManaCup un total de 48 jugadors, dividits en 2 grups de 24. Els jugadors es distribueixen alternativament, en forma de cremallera, a cada grup segons la classificació obtinguda a la ManaCup anterior. Els jugadors novells s’incorporen als grups per sorteig pur.

Per establir la classificació general, es comptabilitzaran els punts de torneig (un punt per partida guanyada, i 0,5 en cas d’empat), i en cas d’igualtat a punts en la classificació, els criteris de desempat s’establiran a partir dels punts de partida, essent el primer criteri el diferencial de punts a favor, i el segon, el total de punts acumulats.

Aquesta fase comença l’11 de novembre i s’acaba el 12 de maig.

Final Four

Els dos primers classificats de cada grup a la primera fase disputaran una lligueta de tots contra tots en un sol dia, el 12 de maig, per decidir el campió. La classificació final d’aquests quatre jugadors es decidirà exclusivament pels resultats obtinguts en aquesta Final Four, sense tenir en compte els resultats de la fase prèvia.

Els resultats obtinguts en aquesta final no comptabilitzaran a les classificacions parcials de JUGADOR AMB MÉS SCRABBLES, MILLOR PARTIDA, MILLOR JUGADA i MILLOR PARTIDA CONJUNTA .

Les partides de ManaCup es jugaran amb rellotge. Cada jugador tendrà 30 minuts per desenvolupar el total de les seves tirades. Per cada minut excedit del temps establert es restaran deu punts del còmput final obtingut.

Els jugadors anotaran les seves jugades en els fulls de partida del Club Scrabble Manacor. S’encerclaran els scrabbles i també els punts de la millor jugada de la partida. Una vegada acabada cada partida, sigui en trobada oficial o sigui fora de trobada, s’enviarà foto del full d’anotació al mòbil del club.

Els jugadors podran impugnar les jugades del contrari. En aquest cas, s’aturarà el rellotge i es comprovarà si la paraula proposada hi és inclosa. Si no fos així, el jugador impugnat retirarà les lletres del tauler i perdrà torn.

Les partides de la ManaCup computaran per al Barruf, el rànquing dels jugadors de scrabble en català, i també per al Grand Slam i l’ATP, les classificacions generades a partir de les cinc competicions organitzades cada any pel CS Manacor.

Diccionari arbitral

El diccionari arbitral utilitzat per al campionat serà el DISC 2.4.10.

Altres classificacions

També hi haurà un seguiment de classificació per a:

– El jugador amb més scrabbles a la ManaCup.

– La jugada amb més punts.

– La jugada sense scrabble amb més punts.

– La millor partida (resultat de la suma dels punts obtinguts pels dos jugadors en una mateixa partida)