Reglament

Coeficient Universal de Scrabble en Català Amitjanat (CUSCA)

El CUSCA és el sistema de classificació que hem triat per a la lliga del Club Scrabble Manacor. Aquest és un mètode creat pels companys escrablistes de la bar Queimada de Barcelona, que l’utilitzen amb èxit reeixit des del 1991. Com veureu l’hem triat per la facilitat que comporta el fet de no tenir en compte ni els aparellaments ni la quantitat de partides jugades per cada participant. Tothom pot jugar quan pugui, amb qui hi hagi, i entrar en la classificació.

El CUSCA de cada jugador i partida és el resultat de multiplicar els punt obtinguts pel nombre de jugadors (3 o 4). Per tant, la classificació CUSCA s’estableix fent la mitjana de CUSCA per partida de cada jugador.

A la lliga CUSCA les partides sempre seran entre tres o entre quatre jugadors, però no entre dos, i es regiran segons les normes de joc del  Club Scrabble Manacor. La lliga començarà el 21 de febrer i acabarà primer dilluns d’octubre i acabarà el 27 de juny. Les partides de la lliga CUSCA es jugaran únicament a les quedades oficials convocades pel Club Scrabble Manacor, que s’alternen quinzenalment en dissabte matí i horabaixa.

A la lliga CUSCA no s’hi baremaran els jugadors debutants o esporàdics fins que no hagin jugat un nombre suficient de partides. Tenint en compte que hi haurà deu quedades i que a cada quedada es podrà jugar una o dues partida de lliga per jugador, un jugador podria haver competit en 20 partides. Per això, per poder ser computat en la classificació final, un jugador haurà d’haver jugat un mínim de 8 partides a la lliga CUSCA. Els qui no assoleixin aquest mínim figuraran a la classificació de jugadors esporàdics. Així a la classificació del febrer caldrà haver jugat una partida. Al març, tres; a l’abril, cinc; al maig, set; i al juny les vuit ja esmentades.

En aquesta competició donarem prioritat a la participació i engrescament de nous jugadors, és per això que serem laxos en l’aplicació de segons quines normes. L’important és passar-nos-ho bé i deixar-nos inocular pel virus de l’scrabble.

Classificacions i premis honorífics especials

A més del CUSCA, s’estableixen les classificacions especials següents:

  • % Scrabbles: Percentatge de Scrabbles per partida
  • % arrissades: Percentatge de partides tancades amb arrissada (acabant amb un Scrabble)
  • % tripletes: percentatge de partides en les que s’aconsegueixen tres Scrabbles.
  • % centenàries: percentatge de partides en les que s’aconsegueix una jugada de més de 100 punts.
  • +100 sense Scrabble: jugada màxima aconseguida sense Scrabble.
  • +100 amb Scrabble: jugada màxima aconseguida amb Scrabble.
  • Millor resultat en partida de 3 jugadors
  • Millor resultat en partida de 4 jugadors
  • Millor partida de 3 jugadors: partida en la qual la suma dels punts aconseguits per la totalitat dels seus jugadors ha estat màxima.
  • Millor partida de 4 jugadors: partida en la qual la suma dels punts aconseguits per la totalitat dels seus jugadors ha estat màxima.

Com veureu, per tal de poder computar correctament totes aquestes categories és indispensable fer un correcte ús dels fulls d’anotació oficials del Club Scrabble Manacor. En acabar cada sessió es recolliran tots els fulls per tal de poder actualitzar totes les classificacions.