Resultats i classificacions

Quadre final

Xàmpions 2020 f

Xàmpions 2020 scXàmpions 2020 pXàmpions 2020 j

Xàmpions 2020 cI si hagués estat pel sistema suís?

Xàmpions 2020 general

Xàmpions 2020 qaXàmpions 2020 q2Xàmpions 2020 q3Xàmpions 2020 q4Xàmpions 2020 q5Xàmpions 2020 q6Xàmpions 2020 q7Xàmpions 2020 q8

ClassificacionsXàmpions 2020 scXàmpions 2020Xàmpions 2020 jXàmpions 2020 c

I si hagués estat pel sistema suís?Xàmpions 2020 gQuadresXàmpions 2020 q1Xàmpions 2020 q2Xàmpions 2020 q3Xàmpions 2020 q4ScrabblesXàmpions 2020 scXàmpions 2020 pXàmpions 2020 j

Xàmpions 2020 c

I si hagués estat pel sistema suís?Xàmpions 2020 general

QuadresXàmpions 2020 Q1Xàmpions 2020 Q2

ClassificacionsXàmpions 2020 scrabblesXàmpions 2020 PARTIDAXàmpions 2020 scrabblesXàmpions 2020 scrabblesXàmpions 2020 JUGADAXàmpions 2020 CONJUNTA

I si hagués estast pel sistema suís?Xàmpions 2020 suisQuadre

Xàmpions 2020 quadreXàmpions 2020 scrabbles-1Xàmpions 2020 partidaXàmpions 2020 jugadaXàmpions 2020 conjunta

I si hagués estat pel sistema suís?Xàmpions 2020 general