Resultats i classificacions

CAMPIONA: MARIBEL SERVERA

1. Maribel Servera
2. Antoni Riera
3. Xisco Truyols
4. Tomeu Riera
5. Mateu Xurí
6. Joan Pascual
7. Lina Riera
8. Roger Cosso
9. Andreu Fuster
10. Maria Magdalena Matamalas
11. Sebastià Llodrà
12. Antoni Alzamora
13. Antoni Casas
14. Carles Llull
15. Victòria Sancho
16. Maria Josep Carrasco
17. Aina Garcia
18. Pere Grimalt
19. Esperança Martí
20. Antoni Bauçà
21. Joan Gelabert
22. Miquela Grimalt
23. Bel Llull
24. Macià Ferrer.
25. Joan Llodrà
26. Jaume Vives
27. Pasqual Sánchez
28. Mercè Rojals
29. Joana Gelabert
30. Maria Juan
31. Miquel Morey
32. Mateu Marcé
33. Maria Gayà
34. Patri Vitri
35. Margalida Rosselló
36. Cati Sureda
37. Francesc Vernet
38. Marta Servera
39. Jaume Rigo
40. Andreu Pasqual
41. Bernat Amer
42. Rosa Barrientos
43. Sebastiana Mascaró
44. Elena Barceló
45. Miquel Servera
46. Cristina Duran
47. Bàrbara Nicolau
48. Sebastià Sansó

taula xàmpionstaula xàmpions3taula xàmpions4taula xàmpions5taula xàmpions6taula xàmpions7taula xàmpions2

Xàmpions 2018 bona scrabblesXàmpions 2018 bona partidaXàmpions 2018 bona jugadaXàmpions 2018 bona conjunta

I si hagués estat pel sistema suís?

Xàmpions 2018 bona general

Xàmpions 2018 bona jugadaXàmpions 2018 bona conjuntaI si hagués estat pel sistema suís? (en verd, jugadors que han acabat de competir; en taronja, els abandonaments)Xàmpions 2018 bona general

Xàmpions 2018 bona scrabblesXàmpions 2018 bona partidaXàmpions 2018 bona jugadaXàmpions 2018 bona conjunta

I si fos pel sistema suís?Xàmpions 2018 bona generalXàmpions 2018 bona scrabblesXàmpions 2018 bona partidaXàmpions 2018 bona jugadaXàmpions 2018 bona conjuntaI si fos pel sistema suís?Xàmpions 2018 bona generalquadres finalquadres final6 retallatXàmpions 2018 bona scrabblesXàmpions 2018 bona partidaXàmpions 2018 bona jugadaXàmpions 2018 bona conjuntaI si fos pel sistema suís?Xàmpions 2018 bona generalquadres final2 petit.jpgXàmpions 2018 scrabbles-1Xàmpions 2018 partidaXàmpions 2018 jugadaXàmpions 2018 conjunta

I si fos pel sistema suís?Xàmpions 2018 general

Anuncis