Normativa del joc

INICI DE LA PARTIDA

1. Les fitxes del joc estaran col·locades sobre una plantilla abans de començar les partides, per tal que els jugadors puguin comprovar que el joc és complet. En acabar la partida els dos jugadors deixaran les fitxes col·locades sobre la plantilla, tal com les havien trobades abans de començar a jugar.

2. Per establir el jugador que comença la partida els jugadors s’escallaran. Cada jugador haurà d’extreure una fitxa del sac. Aquell que tregui la fitxa corresponent a la lletra més propera a la “A” serà el que comenci. L’escarràs, o comodí, és anterior a la lletra “A”, per tant, es considerarà la lletra inicial.

3. L’anotació del transcurs de la partida corre a càrrec del jugador que la inicia. Això no obstant, és recomanable que ambdós jugadors anotin la puntuació per assegurar un recompte just.

4. La disposició del tauler pot anar rodant de cara al jugador que li toqui fer jugada, en cap cas és obligatori una sola posició fixa.

5. No es permet disposar de cap anotació prèvia a l’inici de la partida com tampoc tenir informació en aparells electrònics.

6. El primer jugador extreu set fitxes del sac. Com a mínim ha de combinar dues fitxes i posar-les en el tauler amb l’obligatorietat que una de les fitxes ocupi la casella central.

DESENVOLUPAMENT DE LA PARTIDA

7. Totes les fitxes tenen un valor que pot veure’s augmentat depenent de la casella del tauler en què es col·loqui. Algunes d’aquestes caselles tenen la facultat de doblar o triplicar el valor de la lletra o bé de la paraula, fins i tot el de la lletra més la paraula.

8. Les fitxes que es col·loquin han d’utilitzar almenys una de les que ja hi ha al tauler, que pot ser prolongant la paraula ja existent, creuant-la o bé fent-ne una paret. No es considera vàlid cap mot que no tingui sentit per sí sol. El sentit de les paraules només pot anar d’esquerra a dreta i de dalt a baix.

9.       Els escarrassos o comodins es poden usar per qualsevol lletra, però el seu valor sempre serà de zero punts. Tanmateix, la fitxa que representa l’escarràs no pot variar en tota la partida.

10.   La fitxa que es col·loca sobre el tauler s’ha de jugar obligatòriament. El jugador que incompleix aquest aspecte ha de recollir les fitxes que ha jugat i passar el torn.

11.   En el moment en què un jugador, amb la intenció de reposar les fitxes que ha gastat, n’agafa més del sac, els oponents n’agafaran una a l’atzar, amb el dret de veure la fitxa escollida si aquesta ha arribat a estar vista pel jugador primer.

12.   El valor d’una jugada és la suma de les paraules noves que forma en aquell moment. Les fitxes que ocupen una casella premiada rebran el factor multiplicador només la primera vegada que s’usa. Després, aquella fitxa tindrà el seu valor individual sense tenir en compte la casella que ha ocupat en una jugada anterior.

13.   Si un jugador aconsegueix desfer-se de les set fitxes del faristol haurà fet un “scrabble”, que premia la jugada amb un extra de 50 punts a més del valor propi de la jugada.

14.   La fitxa “Q” ja du incorporada la “u”. Per tant, posarem QE o QADRE i no QUE o QUADRE.

15.   La fitxa “L·L” no pot igualar-se amb dues “L”, només per l’ús de l’escarràs representant-la.

16.   Un jugador pot canviar tantes fitxes com desitgi perdent el torn i si al sac n’hi queden com a mínim set. Després de dir les que vol canviar, les deixarà damunt la taula cap per avall, prendrà del sac les que vol reposar i seguidament introduirà al sac les que ha descartat.

17. Si el jugador té tot vocals o tot consonants té dret a canviar-les totes sense perdre el torn. Primer haurà de mostrar el seu faristol a la resta de jugadors tot dient “SENYORS”, les introduirà al sac i, per últim, remenarà i extraurà les set fitxes novament. No s’entén com a “SENYOR” sis consonants o sis vocals més un escarràs.

Si després de canviar-les continua tenint tot vocals o tot consonants, es demanarà a un dels àrbitres que comprovi les peces restants. Segons les que quedin, es procedirà de la manera següent: 1) en cas d’haver-hi una sola vocal o consonant (segons s’escaigui) o un sol escarràs, es posarà aquesta peça al faristol del jugador. Les restants es posaran a la bossa i s’extrauran de nou les sis que li manquin  2) si hi ha dues vocals o consonants, o més, es posaran totes les peces del faristol a la bossa i el jugador repetirà l’operació d’extracció fins que aconsegueixi tenir un faristol amb almenys una vocal o una consonant 3) si no queda cap peça de les necessàries, el jugador es quedarà les peces que té al faristol i continuarà el joc. 4) el canvi de fitxes en el SENYOR es pot efectuar encara que només quedi una fitxa al sac, sempre que aquesta sigui la necessària per efectuar el canvi. 5) no és obligatori canviar fitxes quan tenim un SENYOR.

18.   En qualsevol moment de la partida, un jugador pot passar el seu torn sense canviar fitxes, tot dient “pas”.

19.   Es pot fer un recompte de les fitxes que queden al sac només palpant-les per fora, normalment cap al final de la partida.

FINAL DE PARTIDA

20.   La partida s’acaba quan un jugador col·loca al tauler les fitxes que li queden al faristol i ja no n’hi ha cap al sac. L’altre jugador s’ha de restar els punts de les fitxes de la puntuació global de les fitxes que li restin al faristol i el jugador que tanca s’ha de sumar tots els punts que s’ha restat l’oponent.

21.   També es considera la partida acabada quan tots els jugadors perden consecutivament tres torns seguits, ja sigui per acció voluntària de passar o per incorrecció de la jugada. El fet de canviar fitxes no es considera pèrdua de torn en aquest sentit. Els jugadors s’hauran de restar respectivament el valor de les seves fitxes que tinguin al faristol a la puntuació global que hagin obtingut de la partida. A l’inici també es permetran aquests tres torns seguits per jugador. Al sisè torn conjunt amb zero, el jugador haurà d’encetar la partida.

22.   Es considera guanyador el jugador que hagi obtingut més punts en el transcurs de la partida.

IMPUGNACIONS

23.   Un jugador pot impugnar una jugada si detecta que alguna de les paraules que ha format algun dels seus oponents no és correcta. Immediatament, s’atura el rellotge i es consulta l’àrbitre que només dirà si la jugada és vàlida o no, sense cap més informació. Si és correcta, s’activa de nou el temps i es procedeix amb normalitat la partida. Si, per contra, la jugada es considera nul·la, el jugador que rep la impugnació ha de retirar les fitxes del tauler i perdre el torn sense sumar ni un sol punt.

24.   En cas que no hi hagués àrbitre, els mateixos jugadors comprovaran la validesa de la jugada amb la condició d’informar la resta de jugadors sobre el tipus de paraula o paraules que són, a fi i efecte d’atorgar els mateixos avantatges a tots els participants.

25.   Només es pot impugnar una jugada en el moment en què s’ha jugat. Es podrà impugnar la jugada fins al moment que l’adversari hagi reposat les fitxes, moment en què la jugada es considerarà acceptada i finalitzada, sense opció ja a rebre una impugnació.

DICCIONARIS REFERENCIALS

26.   Els diccionaris referencials són el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), que aporta la definició dels mots, i el Diccionari Informatitzat de l’Scrabble en Català (DISC), merament com a eina consultiva, el qual està basat en el primer.

27.   El Club Scrabble Manacor accepta totes les paraules i flexions que apareixen en qualsevol dels dos diccionaris esmentats, incloses les variants dialectals algueresa, balear, valenciana i rossellonesa.  Tanmateix, només es consideraran vàlides les conjugacions d’aquells verbs que corresponguin a una determinada variant dialectal en la forma general i la pròpia. En el cas dels verbs algueresos, s’acceptaran la conjugació com a variant dialectal balear.

EL TEMPS CONTROLAT

28.   El rellotge emprat en aquest campionat serà el d’escacs, usual en la modalitat clàssica d’un contra un. El temps no és per jugada, sinó per partida, de tal forma que cada jugador s’administra el seu temps que generalment és de 30 minuts per jugador.

a.       Una jugada es considera completa quan el jugador l’ha col·locada sobre el tauler, s’ha anotat al formulari, reposa les fitxes que ha gastat i prem el rellotge. A partir d’aquest instant comença a comptar el temps per a l’oponent.

b.      Només s’atura el rellotge:

i.      mentre s’estableix la validesa d’una paraula

ii.      si hi ha diferència en el recompte de punts

iii.      mentre es retornen a la bossa lletres extretes per excés

iv.      en cas de consulta arbitral

c. La responsabilitat de portar el control del rellotge és del mateix jugador per activar-lo en acabar el seu torn i passar-lo a l’oponent. No s’admetrà cap impugnació si la causa és el propi oblit en engegar o parar el rellotge.

d. Si un jugador excedeix dels 30 minuts establerts per partida, serà penalitzat amb 10 punts per minut o fracció de minut addicional consumit, i es restaran de la puntuació final de la partida.

e.  En cap cas la partida no pot excedir els 70 minuts totals. Si això és així, es donarà la partida per acabada. Els jugadors es descomptaran els punts corresponents pel temps excedit i els corresponents al valor de les fixes que els restin als respectius faristols.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s